Fiscale voordelen

Cultuurfonds Tilburg is een stichting die in het bezit is van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling, nummer 851803878) en de CI status (Culturele Instelling). Daardoor kennen giften aan het Cultuurfonds Tilburg voor onder andere, projecten op de website Tilburgvoorcultuur.nl bepaalde extra fiscale voordelen. Deze zijn in principe als volgt:

Voor particulieren*: 
Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Een gift van € 100 kan dus voor € 125 worden afgetrokken voor de bepaling van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. De fiscale voordelen zijn gemaximeerd tot giften van maximaal 5000 euro.

Voor ondernemingen*: 
Voor de bepaling van het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting geldt dat belastingplichtigen 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mogen brengen. Een gift van € 100 kan dus voor € 150 worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. Daarbij geldt dat deze multiplier op giften van toepassing is tot een maximum aan giften van € 5.000,– per jaar.

Wil u meer weten over de mogelijkheden. Neem dan contact met ons op 

Ons KVK-nummer: 55653537 (Onze handelsnaam is: Stichting Cultuurfonds Tilburg)

*noot: de fiscale voordelen kunnen afhankelijk zijn van uw specifieke fiscale situatie. Het kan daarom raadzaam zijn te overleggen met uw eigen fiscalist.