Selecteer een tegenprestatie
----- Geen tegenprestatie
Selecteer deze optie wanneer je geen behoefte hebt aan een tegenprestatie.
€25 of meer 1x ticket slotconcert of pianomarathon
Naar keuze!
€50 of meer 2x ticket slotconcert of pianomarathon
Naar keuze!
€75 of meer 1x ticket concert slotconcert/pianomarathon + lezing Jo Sporck, voorafgaande aan concert
Naar keuze!
€100 of meer Uitnodiging besloten muzikale avond met hapjes en drankjes met componist Jo Sporck als gastheer
€150 of meer Deelname aan cursus ‘Anders luisteren naar muziek’ door componist Jo Sporck
€200 of meer Deelname aan cursus Anders luisteren naar muziek door door Jo Sporck plus 4 entreekaarten voor het slotconcert of deelname aan cursus Anders luisteren naar muziek door Jo Sporck plus 4 entreekaarten voor de pianomarathon
Naar keuze!
Uw donatie
Hier kun je je bijdrage aan dit project opgeven. Afhankelijk van je bijdrage kunt je kiezen uit meer of minder tegenprestaties. Bovenop uw bijdrage wordt 0,50 euro
administratekosten berekend