Park

Park is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Op dit moment bestaat de Park werkgroep uit Linda Arts, René Korten, Rob Moonen en Reinoud van Vught.

Park ziet de noodzaak van een middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T en Museum De Pont en zet zich daarvoor in door een tentoonstellingsprogramma in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg te realiseren.
Park richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen ervaring en bewezen kwaliteit. Er wordt plek geboden aan regionale collega’s maar ook aan landelijk of internationaal opererende kunstenaars, juist om een positieve bijdrage aan de discussie over actuele kunst tot stand te brengen. De werkgroep ambieert het podium van belang te laten zijn op landelijk niveau, maar bij elk project wordt met nadruk gezocht naar een inhoudelijke koppeling met de stad. De werkgroep is er van overtuigd dat samenwerking met andere partijen de zichtbaarheid en functionaliteit van de plek zal versterken, maar ook dat de plek een waardevolle stimulans voor de beeldende kunst in de stad en de regio zal kunnen zijn.

Park wil steeds nieuwe verbindingen leggen, bijvoorbeeld door (internationaal opererende) curatoren uit te nodigen om kennis te nemen van de keur aan regionale beeldende kunstenaars en daarvan mogelijk enkele op te nemen in een tentoonstellingsproject. Park wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en vestigingsklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio door deze in contact te brengen met een nationaal en internationaal netwerk.

Per jaar worden er vijf projecten gerealiseerd met waar mogelijk een bijpassend raamprogramma in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, muziek en film.

ParkinG

In maart 2015 is Park gestart met een nieuwe activiteit. In samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle realiseert Park een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam ParkinG (Park in Goirle) worden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Per jaar vinden er vier presentaties plaats die elk drie maanden duren. Dit zijn solo- of duotentoonstellingen van kunstenaars die ook in het expositieprogramma van Park zijn opgenomen. Bij elke expositie vindt een publieksevenement plaats, bijvoorbeeld een lezing of een interview, waarbij de inhoud van het getoonde werk centraal staat.

Zo werken Park en CC Jan van Besouw met ParkinG samen aan het versterken en het verlevendigen van het kunstklimaat in Goirle op het gebied van beeldende kunst. Kijk voor alle informatie onder 'activiteiten'.ORGANISATIE

WERKGROEP
Linda Arts
René Korten
Rob Moonen (initiatiefnemer)
Reinoud van Vught

BESTUUR
Hanneke Doevendans (voorzitter)
Sjef Leijs (penningmeester)
Chris Manders
Ruud Vreeman

Favoriete projecten van Stichting Park

Stichting Park heeft (nog) geen projecten als favoriet gekozen.

Projecten waarop Stichting Park gedoneerd heeft

Stichting Park heeft nog een donaties gemaakt.