Eerste Hulp Bij Aanvragen

1  Heb je een plan voor een kunstproject in Tilburg of directe omgeving?
ja/nee

2  Heeft je project een duidelijk begin en eind?
ja/nee

3  Gaat het om een aanvraag voor een incidentele bijdrage? (d.w.z. geen langdurende, structurele steun)
ja/nee

4  Heeft het project een openbaar karakter?
ja/nee

5  Worden er eigen inkomsten en/of bijdragen van derden ingezet? (De kans op toekenning van een aanvraag wordt vergroot wanneer er eigen inkomsten of bijdragen van derden worden gegenereerd)
ja/nee

6  Je bent kunstenaar, organisatie of instelling en geen rechtspersoon met een winstoogmerk?
ja/nee

7   Het project wordt zelfstandig uitgevoerd en vindt niet plaats in het kader van studie of opleiding?
ja/nee

Is er voldoende tijd om te werken aan een succesvolle campagne? (Crowdfunden kost veel tijd)
ja/nee

Heb je alle vragen met ja beantwoord? Op formele gronden zit het goed met je project. De volgende stap is het aanmaken van een account op tilburgvoorcultuur. Via dit account kun je het project aanmelden door het digitale aanvraagformulier te downloaden.